112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı

Kamu kurumu piyasaya sürdükleri tahvil, senet ve bonolar ayrı bir hesapta incelenmelidir. Tek düzen hesap planına göre 112 kamu kesimi tahvil senet ve bonoları hesabı da olduğu gibi tüm hesap hareketlerinin incelendiği kategoriler bulunmaktadır. Hesap hareketleri uluslararası hesap planına göre tekrar düzenlenmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşların piyasaya sundukları borçlanma senedi ve yine ihraç edilen bonoların takip edildiği hesaptır. Aktif karakterli bir hesaptır. Borç kaydı yapılmaktadır. 1 yıldan daha az ihraç edilen tahvil, senet ve bono hesapları izlenmektedir.

 

Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı Özellikleri Nelerdir?

Tahvil, senet ve bonolar TTK göre kıymetli evrak olarak tanımlanmaktadır. Kıymetli evrak tanımına bakılacak olursa Senetten doğan hak, senetle bir bütündür ve ayrı olmaz. kıymetli evrak senetle birlikte hareket eder ve sadece ha devri yapılamaz. Hak ile senet birbirine illiyet bağı ile bağlı olduğu senetlere kıymetli evraktır.

112 kamu kesimi tahvil senet ve bonoları hesabının işleyişi ise tahvil, senet ve bonolar kamu kurumu tarafından alınması halinde hesap borç olarak kaydedilir, tahvil, senet ve bonolar satışı yapıldığında veya kurum bünyesinden çıkması halinde ise azalma söz konusu olduğu için alacak olarak kaydedilmektedir.

112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabının İşleyişi

112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı Nasıl Çalışır? 

Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bono Hesabı Nasıl Kullanılır?

Tek düzen hesap planına göre 112 hesap koduna sahip olan Kamu kesimi tahvil senetler için, 112 kamu kesimi tahvil senet ve bonoları hesabı nasıl çalışır? Öncelikle bu hesap sadece devlet kurumuna ait tahvil senet v bonoların izlendiği hesaptır.

Borç bakiyesi verir ve işletmelerin tahvil, bono ve senet satışında alacak kaydı yapılmaktadır. Yıl sonunda değerleme VUK 279 mad. göre özel sektör tahvillerinin borsa rayiciyle değerlenmesi sağlanmaktadır.

 

 

Örnek 1 – Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Alış Muhasebe Kaydı

—————————————— — / ———————— ———————
.112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları X.XXX

.                                                                   100 Kasa                 X.XXX

. Kamu Kesim Tahvil Senet Ve Bono alış yevmiye kaydı
—————————————— — / ———————— ———————

NOT: Örnekte nakit alış olduğunu varsayarak 100 kasa ile kapattım. Ancak banka ile alış olsaydı 100 kasa yerine 102 bankalar yazardım.

 

Örnek 2 – Kamu Kesim Tahvil Senet Ve Bono Satış Muhasebe Kaydı

—————————————— — / ———————— ———————
.100 Kasa                                                     X.XXX

.                                    112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları      X.XXX

. Kamu Kesim Tahvil Senet Ve Bono satış yevmiye kaydı
—————————————— — / ———————— ———————

NOT: Örnekte nakit satış olduğunu varsayarak 100 kasa ile kapattım. Ancak banka ile satış olsaydı 100 kasa yerine 102 bankalar yazardım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir