124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabının İşleyişi Nedir?

Bu hesaplar günümüzde artık birçok kişinin kullandığı finansal kiralamaların yapıldığı hesaplar olarak bilinmektedir. Tarih aralıklarına bakıldığı takdirde kiralama işlemlerini doğabilecek alacaklar ile birlikte yapıldı bilinmektedir. Ödemeler ve planlamalar 124 kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri hesabı (-) olarak değerlendirilmektedir.

Burada bulunan negatif işaret alacak işareti olarak değerlendirilmektedir. Kira ödemelerinde çok fazla kullanılan Bu yöntem farklarını gözeterek hesaplamalar ile ilgili bilançoları hazırlamaktadır. Burada bulunan bilançoların her bir ayrı bir şekilde olabilecek doğrultuda not alınmaktadır.

Bunun yanında 124 kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri hesabı (-) nasıl çalışır diye bir soru sorulduğu takdirde hesabın aktifliğine göre çalıştığı bilinmektedir. Hesapta ilk önce nasıl bir alacak olduğu değerlendirilmektedir.

 

124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabının İşleyişi

124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı Nasıl Çalışır

İşleyişi değerlendirildikten sonra bu hesap tam adıyla kaydedilmektedir. Kaydedildikten sonra ise her dönem yapılacak olan alacak ve borç girişleri buraya dahil edilmektedir. Bu şekilde 124 kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri hesabının işleyişi programı hazırlanmaktadır. Brüt ya da alacaklı satışlar buraya düzgün ve doğrusal bir faaliyetle birlikte girilmektedir.

İşlemlerin bir bütün olarak devam etmesi kişilerin hesaplamalar konusunda zorlanmamasını sağlamaktadır. Azalış sistemleri eksi artist sistemleri artı olarak girilmektedir. Böylece her işlem satış geliri üzerinden alacaklar hesabına kolay bir şekilde kaydedilmektedir.

 

Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark “Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri” olarak bu hesaba alacak kaydedilir.

Her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz gelirleri tutarları bu hesaba borç “60 Brüt Satışlar” hesap grubunda ilgili satış geliri hesabına alacak olarak kaydedilir. Ancak, esas faaliyet konusu finansal kiralama olmayan işletmelerce yapılan finansal kiralama işlemiyle ilgili gerçekleşmiş faiz gelirleri, “64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar” hesap grubunda faiz geliri hesabına alacak olarak kaydedilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir