126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

Verilen depozito ve teminatlar hesabı muhasebe sistemi içerisine genel kabul görmüş muhasebe kuralları çerçevesinde tek düzen hesap planı içerisinde yer alan bir hesaptır.

Verilen Depozito ve Teminatlar Nedir?

Verilen depozito ve teminatlar hesabı bir şirketin karşı tarafa vermiş olduğu bir projenin veya işin tamamlanmasına ilişkin proje masraflarına karşılık karşı firmaya verilen depozito ve teminat bedeli olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda verilen depozito ve teminatlar hesabı geçici hesaptır ve iş bittiğinde bu hesaptaki hareketlerin belgeleri karşılığında kesin hesaplara aktarılmak suretiyle kapatılmaktadır.

Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı İşleme Düzeni

Tek düzen hesap planı genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gereğince ve uluslararası hesap bütünlüğü sağlamak amacıyla 1994 yılında uygulamaya geçmiştir. Tek düzen hesap planı gereği borç ve alacak çalışan hesaplar 126 verilen depozito ve teminatlar hesabı kodlarıyla birlikte anılmaktadır.

Muhasebe uygulamaları gereği muhasebe programı kodlar yardımı ile çalışmaktadır. Bu bağlamda hesap karakterleri örneğin 126 verilen depozito ve teminatlar hesabı nasıl çalışır sorusuna yanıt borç karakterli yani aktif hesaplar arasında yer almaktadır.

Verilen ve alınan depozito ve teminatlar işleyişine bakılacak olursa, şirketlerin hesap mantığını doğru kullanması gerekmektedir. Bu bağlamda 126 verilen depozito ve teminatlar hesabının işleyişi genellikle 1 yıllık verilen depozito ve teminatlar için çalışmaktadır.

Hesap karşılığı 326 alınan depozito ve teminatlar hesabıdır. Şirket bir işi yaptırmak istemesi halinde verilen depozito ve teminatlar hesabı, bir işi almış ve şirket yapacaksa karşılık hesabı 326 alınan depozito ve teminat hesabı ile karşılıklı çalışmaktadır.

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının İşleyişi

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı Nasıl Çalışır?

1 yıl içerisinde geri alınmak üzere ödenen depozito ve teminatlar, bu hesabın borcuna kaydedilir, geri alınan depozito ve teminatlar ise bu hesabın alacak tarafına kaydedilir. 126 verilen depozito ve teminatlar hesabı borçlu çalışır, alacaklı kapanır. Her zaman borç kalanı verir. Hiç bir zaman alacak kalanı vermez. Alacak kalanı verirse ters bakiye vermiş olur.

Verilen depozito ve teminatlar hesabına örnek vermek gerekirse; X şirketi Y şirketine bir proje karşılığında 2.000 TL nakit olarak teminat vermiştir. Bu bağlamda yapılacak muhasebe kaydı

Depozito veya  Teminat Verme Muhasebe Kaydı

—————————————— — / ———————— ———————
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.      2.000

.                                         100 Kasa   Hs.                            2.000

Depozito veya teminat verme yevmiye kaydı

—————————————— — / ———————— ———————

Verilen Depozito veya  Teminatın Geri Alınması Muhasebe Kaydı

—————————————— — / ———————— ———————
100 Kasa Hs.                2.000

.                                    100 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs       2.000

Verilen depozito veya teminatın geri alınması yevmiye kaydı

—————————————— — / ———————— ———————

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir