138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı

Ödeme süresi geçen bu sebeple vadesi bir kaç defa uzatılmış olan veya protesto edilen, yazı ile birden fazla kez istenmiş veya dava ya da icra safhasına aktarılmış olan senetli ve senetsiz ticari olmayan tüm alacakların izlendiği hesap 138 şüpheli diğer alacaklar hesabı olarak geçer.

Tahsili şüpheli hale gelen alacaklar bulundukları hesap veya hesaplardan çıkartılarak mevcut hesaba borç kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsili ya da tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi halinde bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Bu durum 138 şüpheli diğer alacaklar hesabı işleyişidir.

 

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabının İşleyişi

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı Nasıl Çalışır?

 

Ortaklardan Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi Muhasebe Kaydı

—————————————— — / ———————— —————————
.138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hs.          XXX

.                              131 Ortaklardan Alacaklar Hs.              XXX

Ortaklardan Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi Yevmiye Kaydı
—————————————— — / ———————— —————————

 

Personelden Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi Muhasebe Kaydı

—————————————— — / ———————— —————————
.138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hs.          XXX

.                              135 Personelden Alacaklar Hs.              XXX

Personelden Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi Yevmiye Kaydı
—————————————— — / ———————— —————————

 

Diğer Çeşitli Alacakların Şüpheli Hale Gelmesi Muhasebe Kaydı

—————————————— — / ———————— —————————
.138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hs.          XXX

.                              136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs.              XXX

Diğer Çeşitli Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi Yevmiye Kaydı
—————————————— — / ———————— —————————

 

Şüpheli Hale Gelmiş Diğer Alacağın Tahsil Edilmesi Muhasebe Kaydı

—————————————— — / ———————— —————————
.100 Kasa Hs.          XXX

.                              138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hs.              XXX

Şüpheli Hale Gelmiş Diğer Alacağın Tahsil Edilmesi Yevmiye Kaydı
—————————————— — / ———————— —————————

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir