158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

 

Bir işletmenin çeşitli sebeplerden ötürü stoklarının değerinde azalma görülebilir. Söz konusu azalma 158 stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı üzerinden takip edilmektedir. Stokların değerindeki azalma deponun veya stokların tutulduğu alanın su basması, ürünlerin kırılması, paslanması, modasının geçmesi gibi sebeplerle oluşabilir.

 

Bahse konu sebeplerle değer kaybı yaşandığında ilgili hesaba alacak kaydedilir. Bunun yanında 654 Karşılık Giderleri Hesabının da borçlandırılması gerekir. Belli bir miktarda stok için karşılık ayrılması, o ürünlerin artık satışının mümkün olmayacağını ve stoklardan düşülmesi gerektiğini gösterir. Ayrıca stoktan düşme işleminin karşılık ayrılarak takip edilmesi de ne miktarda ürünün zayi olduğunu gösterebilmesi bakımından önemlidir.

 

İşletmenin bilançosunun aktif kısmında yer alan 158 stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı için artış olması halinde hesap alacaklandırılır. Gelir tablosu hesaplarından Karşılık giderleri hesabı ile ortak çalışır. Bu kayıt yevmiye kaydı olarak tutulduktan sonra hesaplanan KDV hesabının da alacaklandırılması gerekir. Böylece stok miktarındaki kayıplara bağlı olarak satışların azalacağı için hesaplanan KDV’nin de düşeceği gösterilmiş olur. Son olarak da 158 nolu hesap, 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı alacaklandırılarak kapatılır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir