199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı

 

Bir işletmenin normal faaliyetlerinde nakde dönüştürülme süresi kısa olan varlıkları Dönen Varlıklar olarak tanımlanır. Bu gruptaki spesifik bazı hesaplar ise Diğer Dönen Varlıklar başlığı altında değerlendirilir. 199 diğer dönen varlıklar karşılığı hesabı da bu başlık altında değerlendirilen hesaplardan bir tanesidir.

 

Diğer Dönen Varlıklar Grubu Genelde Şunları İçermektedir:

 

İştiraklerden alacaklar, işletme değerleri, ileri ödemeler ve çeşitli dönen varlıklar.

İşletmeden işletmeye muhasebe politikası farklılık gösterse de grup içeriği genel anlamda bu şekildedir.

 

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı, yılsonunda diğer dönen varlıklar grubundaki hesaplara kazandırılan varlıkların değerlerinin ölçülmesi için ayrılan karşılıkları izler. Pasif hesaplar arasındaki bu hesap, şirket bilanço ve mali tablosunda incelikle ve uzmanlıkla izlenmesi gereken önemli bir hesaptır.

 

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı hesabı, işletme tarafından taahhüt edilmiş konuları ya da olası maliyetleri karşılamak üzere oluşturulan bir rezerv anlamı da taşımaktadır. Bu durum, dönen varlıkların doğasından kaynaklanan belirsizliklerle ilintili olabilmektedir.

 

Takibi ileri derece uzmanlık isteyen 199 diğer dönen varlıklar karşılığı hesabı işletmenin gelecekteki taahhütleri veya olası maliyetleri karşılamak üzere ayrılan bir rezervi ifade eder. Bu karşılıklar, işletmenin işletme döngüsünde veya dönen varlıklarının doğasından kaynaklanan öngörülemezliği, değerlerinin düşme olasılığı ile ilgili olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir