Sağlık Raporu Nedir? Rapor Ne Zaman Onaylanır? Rapor Parası Ne Zaman Yatar?

Sağlık Raporu Nedir?

Çalışma hayatında, sigortalı olarak çalışanlar, çeşitli nedenlerle iş kazası geçirmekte veya sağlıkları bozulup, hasta olabiliyorlar. Bu sürede iş göremez haline gelebiliyorlar. Bu iş göremezlik hallerini belgeyle ispatlamak zorundadırlar. Aksi takdirde, hem mazeretsiz olarak işe gelmemiş hem de hak kaybına uğramış olurlar. Sağlık raporu nedir? Sorusunu akıllara getirmiş olur.

Sigortalı olarak çalışan kişinin hastalığının veya sağlık durumunun alanında uzman bir doktor/doktorlar tarafından tespit edildiğini gösterir belgeye sağlık raporu denir. Bu sağlık raporu, işe girişlerde istenen belgeyle karıştırılmaması gerekmektedir. İşe girişlerde sunulan sağlık raporu, kişinin çalışmasını engelleyecek herhangi bir sağlık sorununun olmadığını göstermektedir.

 

 Sağlık Raporunun İşveren Verilmesi Zorunlu mu?

Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle rapor alanlar, bu raporla ne yapacakları konusunda tereddüt yaşayıp, rapor alan işçi raporunu işverene vermek zorunda mı? sorgusunu yaşıyorlar. Sağlık hizmeti sonucunda sigortalıya doktor/hastane tarafından rapor örneği verilmektedir. Çalışan, ivedilikle bunu işverenine ulaştırmalıdır. Elden teslim edemeyecek durumdaysanız akıllı bir telefonla raporun fotoğrafını çekip gönderebilirsiniz. İşe başlayacağınız zaman da elden teslim edersiniz.

Bazı durumlarda sigortalıya rapor elden teslim edilmemekte veya sigortalı raporu işverene ulaştırmamaktadır. Çalışan raporunu işverene ulaştırmasa bile günümüz uygulamasında sağlık kurumları verdikleri raporları SGK’ya bildirmektedir.

Sağlık kurumları bu bildirimleri elektronik ortamda yapmaktadır. SGK’ya gönderilen rapor, aynı zamanda işverenin SGK ekranına otomatik olarak düşüyor. Ayrıca işçinin aldığı rapor, işverenin sistemdeki kayıtlı telefon numaralarına SMS olarak da geliyor.

Bu durum raporların bilgisayar ortamında düzenlendiği hallerde geçerlidir. Elektriğin veya sistemin olmadığı durumlarda rapor elle düzenlenebiliyor. Bu durumda, sigortalı raporu işverene sunmak zorundadır.

 

 Raporlu İşçi Çalışabilir veya Çalıştırılabilir mi?

Sağlık sorunları nedeniyle rapor alan işçinin iyileşmesi için istirahatte bulunması gerekiyor. Bu süreyi yatarak veya evde geçirmesi gerektiğinden raporlu işçinin çalışması veya çalıştırılması söz konusu değildir. Yani raporlu olan işçi ne çalışabilir ne de çalıştırılabilir. SGK, hastalık sigortası kapsamında sigortalılara raporlu olduğu günler için geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Bu ödenekle hastalık nedeniyle çalışamadığınız günlerde gelir kaybına uğramamanız amaçlanıyor.

SGK tarafından ödenen iş göremezlik ödeneği çalışanlar arasında “rapor parası” olarak adlandırılıyor. Kurum, işçinin iş göremez durumda olduğunu varsayarak ödenek ödemektedir. Aksi takdirde cezai müeyyidesi bulunmaktadır.

 

 İşçi Rapor Bitmeden Yeni Bir Rapor Alabilir mi?

Raporlu sürelerini hastanede veya evde geçiren çalışanlar rapor bitmeden rapor alınır mı? araştırmasını sıklıkla yapıyorlar. Çalışan ve işverenler arasında farklı görüşler öne sürülse de SGK çıkardığı 2016/21 sayılı Kısa Vadeli Sigorta Kolları Genelgesi’yle konuya açıklık getirmiştir.

İlgili genelgenin “6.5Birden Fazla İstirahat Raporunun Çakışması” konu başlığı altında, sigortalının istirahati devam ederken, rahatsızlık nedeniyle aynı veya başka bir sağlık kurumundan aldığı istirahat, önceki istirahatle çakıştığında, ilk istirahat süresi, ikinci istirahat süresinin başlangıç tarihinden bir gün önce bitmiş kabul ediliyor.

İlgili genelge doğrultusunda, rapor süreniz bitmese dahi, yetkili doktor ve/veya sağlık kurumundan yeni bir rapor alabiliyorsunuz. Burada dikkat edeceğiniz husus, yeni sağlık raporu aldığınızda aldığınız raporun başlangıç ve bitiş tarihi geçerli olacaktır.

 

 Sağlık Raporuyla İlgili İşverenin Yükümlülükleri

İşçinin rapor alması, yani iş göremez olması durumunda, işveren bu durumu SGK’ya bildirmekle sorumludur. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde sağlık raporuyla ilgili işverenin yapması gerekenler açıkça belirtilmiştir. İşveren, işçinin aldığı raporu e-sigorta sistemi aracılığıyla kuruma bildirmesi gerekiyor.

 

 Sağlık Raporu Ne Zamana Kadar Onaylanmalıdır?

Sigortalı çalışan, iş göremezlik raporunu elektronik ortamda hazırlanmışsa işverene sunmak zorunda değildir. Rapor, elektronik ortamda işverenin sistemine düşmektedir. Bu durumda sağlık raporu ne zamana kadar onaylanmalı sorusu akla gelmektedir.

Sistemden rapor süresini kontrol eden işveren, raporda yazan istirahat bitiş, işe başlama tarihini takip eden ayın en geç 26’sına kadar onaylamalıdır. Örneğin 10 Mayıs-15 Mayıs tarihleri arasında raporlu olun. Bu durumda, bir sonraki ay olan Haziran ayının 26’sına kadar raporunuzun işveren tarafından onaylanması gerekiyor.

Rapor bitiş ve işe başlama tarihinden bir sonraki ayın 26’sı işverenin rapor onaylama ve bildirim süresi olarak belirlenmiştir. İşçinin iş göremezlik ödeneği alabilmesi için işverenin en geç işe başlangıç tarihinden bir sonraki ayın 26’sına kadar raporu onaylaması ve bildirmesi çok önemlidir. Bu süre zarfında, işveren, işçi hakkında çalışmadığına dair bildirimde bulunması gerekiyor. Bildirimler elektronik ortamda yapılmaktadır. Raporlu olan işçinin bulunduğu satıra “çalışmadı” ibaresini koyması gerekiyor.

Raporun onaylanmaması veya bildirilmemesi durumunda işverene asgari ücretin yarısı kadar idari para cezası uygulanmaktadır. İşveren bildirim süresi geçtikten sonra, bildirimde bulunursa bu ceza asgari ücretin onda birine indirilmektedir.

 

 Rapor Onaylandıktan Sonra Rapor Parası Ne Zaman Yatar?

Rapor alan çalışanlar öncelikli olarak rapor onaylandıktan sonra rapor parası ne zaman yatar? merakı içine giriyorlar. İşveren tarafından sisteme girilmesiyle birlikte en geç 15 gün içinde ödenekler PTT ve/veya anlaşmalı bankaya yatmaktadır. Kurum, paranın yattığını kişinin cep telefonuna SMS ile gönderiyor. Kişi de istediği PTT veya anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden parasını çekebilir.

İsterseniz, kurumla irtibata geçip, paranın yatmasını istediğiniz banka hesap numaranızı verebilirsiniz. Ancak 2 ay içinde paranızı çekmeniz gerekiyor. Bu süre zarfında çekmezseniz para SGK’ya geri gönderiliyor.

Raporunuzu işverene verdikten sonra takibini e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. E-devlete girip, Sosyal Güvenlik Kurumu >4AB İş Göremezlik Ödemesi sıralamasını yaparak, takibini yapabilirsiniz.

 

 

2 thoughts on “Sağlık Raporu Nedir? Ne Zaman Onaylanır? Rapor Parası Ne Zaman Yatar?

  1. Ramazan dedi ki:

    Idari para cezasına ragmen raporu onaylamiyorsa bi işyeri. Isci rapor parasini nasil alacak?

    1. admin dedi ki:

      Bağlı olduğu sgk ile görüşecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir