Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası Nedir? Nereye Şikayet Edilir? Nasıl Kanıtlanır?

 

Sigortasız İşçi Çalıştırma

Çalışma hayatında çalışanların sigortalanması zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışana, işe başlama tarihi itibariyle işveren tarafından sigorta yaptırılması 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 7.maddesinde açıkça belirtilmiştir. Sigortalılık, çalışanın sosyal bir hakkı olduğu için özel hususlar hariç, sözleşmelerle dahi sigortasız işçi çalıştırma kabul edilemez. Bu yazımızda sigortasız işçi çalıştırma cezası ile ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

 

 Sigortasız İşçi Çalıştırılması Nasıl Kanıtlanır?

Sigortalılık, çalışanlar için bir sosyal hak olsa da, çalışma hayatında sigortasız işçi çalıştırma yaygın bir uygulamadır. Çalışanlar, çalıştıkları sürenin sonunda kıdem tazminatı almak için sigortasız çalışma nasıl kanıtlanır? araştırması içine giriyorlar. Çalıştığı iş yerinde halen çalışan veya ayrılan çalışanın sigortasız çalışmanın kanıtlanması için öncelikli olarak SGK’ya ihbarda bulunması gerekiyor. ALO 170 üzerinden de ihbarda bulunabiliyorsunuz.

İhbarda bulunurken, işyerinde çalıştığınızı gösterir; tanık, bordro/dekont, yasal yoldan alınan ses ve kamera kayıtlarından en az birinin olması gerekiyor. Konuyla ilgili Yargıtay’ın içtihadı kararları konuyu net şekilde aydınlatmaktadır.

– 21 Hukuk, 2014/3722 E. kararı; tanıkla, belgeyle, kayıtlarla vb. yollarla ispatlanabilir.

– 21 Hukuk, 2003/681 E. kararı; işçi ile birlikte çalışan diğer işçilerin, 21 Hukuk, 2012/10225 E. kararı; işyerine yakın ve komşu diğer işyeri çalışanlarının tanıklığı.

-21 Hukuk, 2014/1442 E. kararı; İşçinin işyerinde ya da çalışırken çekilmiş fotoğrafları.

– Müşteri tanıklığı, işçi adına işe giriş vb. gibi bildirimler, işyeri puantaj kayıtları, işveren ile çalışan arasındaki e-posta yazışmaları sigortasız çalışma nasıl kanıtlanır? kapsamında her biri birer delil olarak kabul edilmiş ve sigortasız çalışmanın kanıtlanması için yeterli görülmüştür.

 

 Sigortasız İşçi Çalıştırma Nereye, Nasıl İhbar Edilir?

İşverenlerin, her çalışanı mutlaka sigortalı yapmakla mükelleftir. Aksi takdirde sigortasız işçi çalıştırma cezası bulunmaktadır. Buna rağmen birçok işletme sigortasız işçi çalıştırmaya devam etmektedir. Sigortasız olarak işçi çalıştırılmasına şahit olan veya bu durumu yaşayanlar sigortasız işçi çalıştırma nereye ve nasıl ihbar edilir? araştırması içine giriyorlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ALO170 hattıyla, sigortasız işçi çalıştırma nereye ve nasıl ihbar edilir? sorusuna açıklık getirmektedir. Sigortasız olarak çalışan kişi, AL0170 hattını arayarak, işverenini şikayet etmektedir. Bakanlık müfettişlerinin ilgili işyerine denetimde bulunabilmeleri için iş yeri unvanı, açık adres, sigortasız çalışan kişinin/kişilerin kimlik bilgileri tam ve doğru şekilde verilmelidir.

Sigortasız işçi çalıştırılması ihbarı www.alo170.gov.tr internet adresinden online olarak da yapılabilmektedir. Burada da aynı durum geçerlidir. İşyeri ve çalışanla ilgili bilgiler tam ve doğru şekilde verilmelidir.

Telefon veya online üzerinden ihbarda bulunamayan kişiler, bulundukları il veya ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına bir dilekçeyle başvurabilirler.

 

 Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası

Sigortasız olarak işçi çalıştırdığı tespit edilen işverene verilecek sigortasız işçi çalıştırma cezası 5510 sayılı kanununun 102. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre kurumca verilecek idari para cezaları şu şekildedir;

 

– Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü işverene (1yıl için 1sigortalı) 38,

– Diğer defterleri tutmakla yükümlü ise (1 yıl için 1 sigortalı ) 32,

– İşveren defter tutmakla yükümlü değil ise (1 yıl için 1 sigortalı) 29 asgari ücret ceza verilir.

 

Sigortasız işçi çalıştırılmasına verilen idari para cezalarının yanı sıra;

-Kanunda yer alan bilgi ve belgelerin yasal süresinde verilmemesi durumunda yapılan incelemeler sonucunda kayıt geçersizliği veya kayıt ibraz etmeme nedeniyle idari para cezası.

-İşçinin hastalanması, iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması durumunda, SGK’nın karşılaştığı maliyet bedeli işverenden tahsil cezası.

-İşverene bir yıl süreyle teşvik verilmemesi cezası.

– Sigortasız çalıştırılan her çalışan için, sigortasız geçen süreye ait sigorta primleri gecikme zammı ve faiziyle birlikte tahsil edilmesi şeklinde ceza ve yaptırımlar da uygulanmaktadır.

 

 Sigortasız Çalışan İşçiye Ceza Uygulanır mı?

Çalışma hayatında, çalışanların sosyal ve güvenlik hakları kanunlarla korunmaktadır. İşverenler, her bir çalışanı sigortalamak zorundadırlar. Sigortasız işçi çalıştıran işverenlere cezai müeyyide uygulanmaktadır. Bu durumda bazı çalışanların aklına sigortasız çalışan işçiye ceza uygulanır mı? sorusu gelebilmektedir.

Sigortasız çalışan işçiye herhangi bir ceza uygulanmamaktadır. Bu doğrultuda sigortasız olarak çalışıyorsanız sigortasız çalışan işçiye ceza uygulanır mı? endişesi yerine, sigortalı olmak için çaba göstermenizde yarar vardır.

 

 Hizmet Tespit Davası Nedir?

Çalışma hayatında sigortasız işçi çalıştırılması hususlarında hizmet tespit davası nedir? sorusu sıklıkla telaffuz edilmektedir. Sigortasız çalıştırılan bir çalışan, sigortasız çalıştırıldığı dönemlerin tespiti ve SGK’ ya bildirimi için dava açabiliyor. Açılan bu davaya hizmet tespit davası denilmektedir. Bu dava, sigortasız olarak çalışan kişinin hakkını yargı yoluyla aramasıdır.

Mahkemeye bu davayı açan çalışan hizmet tespit davası nedir? sorusundan daha ziyade başvurma süresini iyi araştırmalıdır. Kişi, işyerinde çalıştığı süre boyunca hiç sigortalanmamış yani sigorta primi yatmamışsa, işten ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde davayı açmalıdır. Bu beş yıllık hak süresi 5510 sayılı kanunun 86/9 maddesinde açıklanmıştır. Bu maddeye göre; çalıştığınız hizmetlerin geçtiği yılın sonundan, yani işten ayrıldığınız tarihten itibaren beş yıl içinde iş mahkemesine başvurmanız gerekiyor. Bu süre zarfında başvurmazsanız, hak kaybına uğruyorsunuz.

Davayı açan kişinin bir gün bile sigorta primi yatmışsa, 5 yıllık süre aranmıyor. İstediğiniz dava açıp, hakkınızı arayabiliyorsunuz. Bu hakkınızı kullanabilmeniz için;

 

-İşe giriş bildirgenizin SGK’ya verilmiş,

-Aylık sigorta primleri bildirgenizin SGK’ya verilmiş,

-4 aylık sigorta primleri Aylık Prim ve Hizmet Belgenizin SGK’ya verilmiş,

-İşyerindeki çalışmanızın sigorta müfettiş ya da denetim raporuyla kayıt altına alınmış olması gerekiyor.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir