132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı  İşletmelerin en çok tuttuğu hesaplar arasında bulunmaktadır. Bu hesaplar genellikle esas faaliyetlerin dışında yer alabilen işlemleri gerçekleştirmektedir. Bu işlemlere bakıldığıDevamı