133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı

Bir işletme veya şirketin kendi faaliyet kolunun dışında olan tüm işlemlerin ödünç borç verme veya farklı kişisel ihtiyaçlar sebebiyle şirketin parasından verilen tutarların izlendiği hesap olarak ifade edilmektedir.

Tek düzen hesap planına göre bilançonun aktif tarafında 133 bağlı ortaklıklardan alacaklar hesabı vade süresi bir yılın altına olan şirketin alacağının izlendiği hesaplar olarak ifade edilmektedir. Bağlı otaklıklar şirket bünyesine bağlı şirket ortaklarının aldığı paralar bu hesapta incelenmektedir.

133 Bağlı ortaklıklardan alacaklar hesabı aktif ki bir hesaptır. Borç kalanı vermektedir. Muhasebe kayıtlama sistemi olarak bakıldığında 133 bağlı ortaklıklardan alacaklar hesabı nasıl çalışır sorusu incelendiğinde bu hesap borç olarak çalışır ve alacakların tahsilatı yapılması halinde alacak kısmına yazılarak kapatılır.

Tekdüzen hesap planına göre 1 ile başlayan hesap grubu bir yıldan az kısa vadeli alacakları ifade etmektedir. Yine Tek düzen hesap planına göre 1 ile başlayan kısa vadeli alacakların tahsilinde ilgili hesap alacağa yazılarak kasa ya da banka tahsilatı hangi kanaldan sağlanıyorsa ilgili hesap borç kaydedilerek giriş kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

 

Bağlı Ortaklıklardan Alacak Hesabının İşleyişi

Kısa vadeli bağlı ortaklıklardan alacaklar 133 bağlı ortaklıklardan alacaklar hesabının işleyişi 133 Tek düzen hesap kodu ile ifade edilirken Uzun vadeli yani sermaye taahhüt veya artırımı yapılması durumunda ortakların şirket kasası aktaracağı zamana kadar 245 tek düzen hesap kodu ile takip edilmektedir.

İşletme başka bir firmanın en az % 50 ve tamamı ortaklıklarda işletmeye bağlı ortağından gerçek kişi veya tüzel kişi olmak üzere ticarî olmayan ancak kısa vadeli yani 1 yıldan az bir alacağı için alacak tahsilatları borç azalışlar ise muhasebe alacak kısmına kaydedilmektedir.

 

Bağlı Ortaklıklara Borç Verme Muhasebe Kaydı

—————————————— — / ———————— ———————
.133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hs.          XXX

.                                     100 Kasa Hs.                    XXX
Bağlı Ortaklıklara Borç Verme Yevmiye Kaydı
—————————————— — / ———————— ———————

Bağlı Ortaklıklara Verilen Borcun Geri Tahsil Edilmesi Muhasebe Kaydı

—————————————— — / ———————— ———————
.100 Kasa Hs.                              XXX

.                              133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hs.                    XXX
Bağlı Ortaklıklara Verilen Borcun Geri Tahsil Edilmesi Yevmiye Kaydı
—————————————— — / ———————— ———————

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir