Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

(Karar Sayısı: 7346)

 

7 Temmuz 2023 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 32241

 

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 7346

 

Ek li “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının  Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

6 Temmuz 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinde yer alan “%18” ibaresi “%20” şeklinde,

b) (c) bendinde yer alan “%8” ibaresi “%10” şeklinde, değiştirilmiştir.

 

MADDE 2– Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 37 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“37- Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,”

 

MADDE 3– Bu Karar yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girer.

 

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir