İhraç Kayıtlı Satış Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir? Kimler Yapabilir?

İhraç Kayıtlı Satış Nedir?

 

İhraç kayıtlı satış imalat firmasının doğrudan ihraç ettiği mal- hizmet ve ürünleri kapsayan yurt içinde KDV ödenmesine rağmen faturasında KDV ödenmeyen satış şeklidir. Ticari faaliyet faturalarında bulunan KDV ibaresi bulunması durumu değiştirmez, ihracat kayıtlı satışlar KDV ödemesinden muaf tutulmaktadır. Satış sözleşmeleri döviz üzerinden yapıldığından katma değer vergisi zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 İhracat Kayıtlı Satış Ne Demektir?

İhracat kayıtlı satış demek, faturası olduğu halde KDV oranından muaf tutulan satış demektir. İhracat kayıtlı satış yapabilmenin belirlenen kurallarını karşılayabilenler bu konuda faaliyet gösterebilmektedir. İhracat kayıtlı satış nedir? Merak konusu olmaktan bu bilgi doğrultusunda çıkabilmektedir.

İhraç edilen mallar KDV tutarından muaf tutulmaktadır. Çünkü KDV yurt içi bir uygulamadır ve ihracatçıyı bağlamamaktadır. Katma değer vergisi olarak bilinen (KDV) vergiden döviz karşılığında satılan mallar muaf tutulmaktadır. Fatura üzerinde KDV görülse dahi geçersizdir. İlgili kanunun 3065. Maddesi 11-C bendinde belirlenmektedir.

Ülke dışına yapılan satışlarda vergi ödememektedir. Ticaret Uluslararası Ticari ilişkileri düzenlemek ve ülkeye döviz girişini amaçlamaktadır. İhracat kayıtlı satış yapabilmek için ilgilinin mutlaka üretici olması koşulu bulunmaktadır. İhracat kayıtlı satış, yerli üretim ürünlerini dış pazara ulaştırmak isteyenler için düzenlenen bir ticaret şeklidir.

 

 İhracat Kayıtlı Satış Kimler Yapabilir?

İhracat ve ithalat Ticari faaliyetleri, ürünlerin ülke sınırlarının dışına da ulaşması demektir. İhraç kayıtlı satış şartları nelerdir? Uluslararası ticaret yapmak isteyenlerin merak konusudur. İmalatçının ihracatçıya yönelik yaptığı ve Katma Değer Vergisinden muaf olan satışlara, ihracat kayıtlı satış denmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ölçüt gereği, ihracat kayıtlı satış yapabilmek için firmanın;

İlk koşul üreticinin, Sanayi Ve Ticaret Odasına kayıtlı olmasıdır.

Sanayi sicil kayıtlarında bulunması gerekmektedir.

Üretim kapasitesi ve altyapı raporlarının bulunması,

İşletme onay belgesi,

Uluslararası ticari faaliyete yetki belgesi,

Yasada belirtilen sayıda çalışanı bulunması,

İşletme kayıt belgesi, gıda işletmesi ya da çiftçi kayıt belgesi sahibi olması gerekmektedir. Ayrıca Bakanlık sitesine giriş yapılarak detaylı bilgi alınabilecektir. Bütün koşullara sahip olarak ihracat faaliyeti gerçekleştirildiğinde mutlaka bulunması gereken not aranacaktır. Bu da fatura üzerinde, İhraç edilmek koşuluyla satış yapıldığından KDV tahsil edilmemiştir. İbaresidir.

 

 İhraç Kayıtlı Satış Neyi İfade Eder?

İhracat kayıtlı satış demek, ülke dışına, döviz karşılığında yapılan satış türüdür. İhracat kayıtlı satışlar KDV ödemesinden muaftır. Fatura üzerinde görülse dahi, ihracatçıyı ilgilendirmemekte olup, KDV ödenmemektedir. İhraç kayıtlı satış avantajları nelerdir? İhracat kayıtlı satışların avantajları arasında en önemlisi ülke ekonomisine katma değer yaratmasıdır.

Yurt dışı bağlantılı ticari faaliyette bulunmak bütün işletmelerin en büyük isteğidir. Fakat gerekli koşullara sahip olup olmadığı da merak konusu olmaktadır. İhracat kayıtlı satışların en büyük avantajı KDV oranından muaf tutulmalarıdır. Bu konuda düzenlenecek faturalar da farklı olmaktadır.

Hangi ürünler ihraç kayıtlı satış yapılabilir? Sorusunun cevabı her şey olabilmektedir. Ürün, hizmet, mal ihracat kayıtlı olarak işlem görebilmektedir. İhraç kayıtlı satış yurt dışına döviz karşılığında yapılan satışları ifade etmektedir. İhracat kayıtlı satış söz konusu olduğu satış türü yabancı ülkeye KDV ödememek üzere döviz karşılığı yasalara uygun satış yapmak olarak tanımlanabilmektedir.

 

 İhracat Kayıtlı Fatura Düzenleme

İhracat kayıtlı fatura düzenleme detayları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda düzenlenecek fatura şekli ise yasada belirtildiği, Vergi Usul Kanunu gereği düzenlenecektir. Faturada üretilen mala dair KDV oranı yazılması gerekmektedir. Fatura ekranında, giriş ekranı sayfası açılıp fatura kayıt edilir. Ardından elektronik fatura bilgileri penceresine dönülür.

Belge tipi, İHRAÇ KAYITLI olarak belirlenir. Vergi muafiyet kodu buton yardımıyla 701seçilir. Vergi istisna kodu olarak bilinen 701, KDV oranından muafiyet kodudur. 3065 sayılı kanunun 11/1-C maddesinde belirtilmiştir. İhraç kayıtlı faturada KDV bilgisi görülse dahi alıcının üreticiye ödememe hakkı bulunmaktadır.

İhraç kayıtlı fatura nedir? Sorusunun cevabı hem üretici hem de alıcı tarafından bilinmektedir. İhraç kayıtlı E-Fatura düzenleyebilmek için önce, sistem yönetimi modülü açılır. İstisnalar ve tanımlar sırasıyla girilir. Ekran üst kısımda bulunan F3 tuşuyla Default tanımlarının ekrana gelişi sağlanır. İlgili bölüm girişleri yapılarak F2 tuş desteğiyle kayıt edilir.

KDV oranı olarak kabul edilmiş olup; 500.000 TL tutarlı bir mal için;500.000x= 90.000 TL olarak görülecek fakat ihracatçı tarafından ödenmeyecektir. Fakat KDV tutarı üretici firmaya Vergi Usul Kanunu gereği vergi dairesi tarafından imalatçıya ödenecektir.

 

 İhraç Kayıtlı Satılabilecek Ürünler

İhracat kayıtlı olarak satışı yapılabilecek ürün- mal ve hizmetler söz konusu olabilmektedir. Küresel alanda ihtiyaç duyulan, ticari değer taşıyan ve imal edilen her türlü ürün ihracat kayıtlı olarak satılabilmektedir. İhracat kayıtlı satış bilindiği gibi KDV oranından muaf satış demektir. Alıcı firmaya bu konuda büyük avantaj kazandırılmaktadır.

Üretici ise imalat değeri üzerinden KDV tutarını vergi dairesinden alabilmektedir. KDV tutarları vergi dairesinde nakit olarak ödenebileceği gibi mahsuben de yapılabilmektedir. Hangi firmalar ihraç kayıtlı satış yapabilir? Sorusunun cevabı üretim yapabilen bütün firmalar olacaktır.

 

Vergi Muafiyet Kodu Ne Demektir?

Vergi muafiyet kodu ihraç kayıtlı faturada bulunması gereken istisna bilgisidir. KDV muafiyetini ifade eden vergi muafiyet kodu, ihraç kayıtlı faturada KDV=0 olması gerekliliği 3065 sayılı kanunda 11 maddenin 1-C bendinde açıkça belirtilmiştir. Bu kısımda değer girildiği vakit kayıt gerçekleşmeyecektir. İhraç kayıtlı düzenlenen faturada yer alması gereken ifade alınan bilgiler sonucunda bilinmektedir.

İhraç kayıtlı faturada bulunması gereken ifade; 3065 sayılı KDV kanunun 11/1-C hükmüne göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir. İbaresi olacaktır. Bu konuda söz konusu KDV oranı üreticiye devlet tarafından ödenmektedir.

 

İhraç Ürün ve İhracat Ne İfade Eder?

Uluslararası ticaret sisteminde kullanılan çeşitli terimler bulunmaktadır. İhraç ve ihracat sözcükleri de bunlar arasında bulunmaktadır. İhraç, bir mal ya da ürünün ülke dışı yani küresel satışa uygun olduğu ürün demektir. İhracat ise; üretimi yapılan ürünün ülke dışına satışının yapılabildiği ticaret sistemidir.

İhraç kayıtlı alınan mallar ne kadar zamanda yurt dışına çıkmalıdır? İhracat kayıtlı satışlarda üreticinin KDV istisnasından yararlanabilmesi için, belge düzenleme tarihi baz alınarak 3ay içinde çıkması gerekmektedir. İhraç kayıtlı çıkışlarda ürün ve mallar gümrük görevlisine gösterilmek zorundadır. Ayrıca düzenlenen yasal belge- fatura gibi evrak da ilgiye gösterilmelidir.

İhraç kayıtlı satışta fatura ne zaman düzenlenmelidir? İhracat konusu ürünle ilgili sözleşme yapıldığı ve ihraç işlemi yapılmadan önce fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Malın tesliminden sonra düzenlenecek faturalar ise en geç 7 günlük süre içinde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

İhraç Kayıtlı Ürünlerde KDV Tutarını Kim Öder?

İhraç kayıtlı olarak bilinen ticaret yönteminde KDV tutarı üretim hammaddesi üzerinden değerlendirilerek ödenmektedir. İhraç edilen ürüne dair KDV ödemesi alıcı tarafından yapılmaz, ihracatçı katma değer vergisinden muaftır. KDV ödemesi üreticiye, Vergi dairesi tarafından ihracatı geliştirmek ve ülke ekonomisine döviz kazandırmak amacıyla yapılmaktadır.

İhraç kayıtlı satış nedir? Üreticinin yeterli koşulları taşıyor olduğu döviz üzerinden satış demektir. Yurt dışı ticaret faaliyetlerini düzenleyen 3065 sayılı kanun bütün detaylarıyla ticari faaliyetleri yönetmektedir. Sizin üretim alanınız ne olursa olsun ihracat yapabilir hem kendiniz hem de ülkenize kazanç sağlayabilirsiniz.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir