Vergi Hukuku Nedir?

Kamu hukuku içerisinde yer alan vergi hukuku bir tür hukuk dalıdır. Bu hukuk sayesinde devlet ile vatandaş arasındaki ilişki ve yükümlülükler incelenir. Vergi hukukundaki amaç devletin mali faaliyetlerinin incelenmesini sağlamaktır. Vergi hukukunu anlayabilmek için verginin ne olduğunu anlamak gerekir.

 

Vergi Nedir?

Vergi, devletin vatandaşlarından ve kurumlarından hizmetlerini yürütebilmek amacıyla almış olduğu paralardır. Vergi herkes için zorunlu tutulmuştur. Bunun için herkes yükümlülüğü doğrultusunda vergi ödemek zorundadır.

 

Vergi Borcu Nedir?

Vergi borcu, verginin ödenmemesi veya geciktirilmesiyle ortaya çıkar. Verginin ödenmemesi durumunda bu borç cezaya düşeceğinden dolayı giderek daha fazla artmaya başlayacaktır.

 

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Vergiler kendi içinde de farklı çeşitlere ayrılmıştır. Bu çeşitlilik ise belli kodlara göre isimlendirirler. Vergi çeşitlerine baktığımızda çok fazla olsa da bilinen bir takım vergi türleri aşağıda yer almaktadır.

 

  • Gelir Vergisi
  • Kurumlar Vergisi
  • Katma Değer Vergisi (KDV)
  • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
  • Damga Vergisi
  • Emlak Vergisi

Gelir Vergisi Ne Demek?

Gelir vergisi kurumsallaşmamış olan mükellefler tarafından ödenir. Gelir vergisinin tanımı gerçek olan kişinin bir yıl içerisinde elde etmiş olduğu kazanç ve iratların tutarıdır.

 

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar vergisi adından da anlaşılmış olduğu gibi bir kurumun kazançları üzerinden alınan vergi türüdür. Bunun tahsili içinde bir yıl içerisinde elde edilen kazanç hesaplaması yapılır.

 

Katma Değer Vergisi Nedir? (KDV)

Halk arasında KDV olarak bilinen Katma Değer Vergisi hizmet satın alanın hizmeti satan kişiye ödeyeceği vergiye denir. KDV oranları devlet tarafından belirlenir. Şu an KDV oranları % 1, %8 ve % 18 olarak belirlenmiştir.

 

Özel Tüketim Vergisi Nedir? (ÖTV)

ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi ürünlerden oransal olarak alınan vergi çeşididir. Bu vergiler lüks ya da çevreye zararları olan mallar üzerinden alınır. Bunun için bu tür vergiler sosyal fayda göz önünde bulundurularak talep edilir.

 

Damga Vergisi Nedir?

Kişiler, kurumlar arasında oluşan her türlü hukuki ve resmi işlemlerde kağıtlardan alınan bir vergi türüdür. Damga vergisinin alınabilmesi için hazırlanmış olan belgenin ibraz ve imzalanabilir olması gerekir.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Nedir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV yılda iki kez ödenmesi gerekir. Motorlu araçlardan alınan bu vergi ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında alınır. MTV aracın sicil kaydının oluşturulmasıyla birlikte başlar ve aracın sicil kaydının silinmesiyle birlikte sona erer.

 

Emlak Vergisi Nedir?

Emlak vergisi, taşınmaz mallardan alınan vergi çeşididir. Emlak vergisinde süreklilik esastır. Arazi ve bina olarak iki farklı türe ayrılmıştır. Emlak vergileri de iki taksit olacak şekilde ödenir.

 

Vergi Borcunu Ödememenin Cezası Nedir?

Vergilerin ödenmemesi durumunda ceza işlemi uygulanır. Vergilerden alınan ceza miktarı farklı olsa da yukarıda da belirttiğimiz gibi bu cezalara uygulanan oranlar genellikle sabittir. Her Türk vatandaşı ve her kurum kendisine belirlenmiş olan vergi cezasını ödemesi gerekir. Bu ceza ödenmeden taşınmazın, ürünün ya da herhangi bir hizmetin verilmesi mümkün değildir.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir